Det kan tage måneder at fjerne bilskib

0

Der er 1,1 millioner liter fuelolie i bilskibets tanke, hvortil kommer benzin i tankene på de godt 4.000 Hyundai biler om bord. Fjernelse af de miljøfarlige brændstoffer har højeste prioritet, især fuelolien i skibets tanke.

Det bliver også vanskeligt at rette det 200 meter lange skib, der hviler tungt på den ene side, op – og gøre det på en måde så det anretter mindst mulig skade på naturen.

De amerikanske myndigheder har tilladt de første skibe at passere til og fra havnen i Brunswick, der hver måned anløbes af op til 100 skibe.

Orkansæsonen er i gang, og den næste storm er allerede på vej, hvilket lægger yderligere pres på bjærgningsmandskabet.

Redaktionen

(Visited 3 times, 1 visits today)