Norden nedjusterer på grund af regnefejl

0

Det betyder, at Norden nu forudser et årsresultat på mellem 10 mio. dollar til 45 mio. dollar og ikke som tidligere i intervallet mellem 25 og 60 mio. dollar.

“Justeringen skyldes primært en beregningsfejl, som er blevet identificeret i forbindelse med opdateringen af estimater til Q3 rapporten. Fejlen, som påvirkede estimaterne med omkring USD 15 mio., er relateret til IFRS 16-relaterede justeringer til det forventede dækningsbidrag i Tank-segmentet. Der er ingen indvirkning på tidligere offentliggjorte resultater,” skriver selskabet i meddelelsen.

Men bag nedjusteringen gemmer der sig også ændringer i forventningerne til Dry Operator og Tank.

Førstnævnte opjusteres fra 0-10 mio. dollar til 5-20 mio. dollar, mens Tank omvendt nedskrives fra intervallet 30-45 mio. dollar til nu 10-20 mio. dollar.

Opskrivningen af Dry Operator skyldes ifølge Norden “forventninger om en stærk afslutning på året”, mens Tank nedskrives, fordi spotraterne for MR og Handysize tankskibe trods en styrkelse i de seneste dage, “har (de) været svagere end forventet i tredje kvartal og begyndelsen af fjerde kvartal”.

De foreløbige resultater for 3. kvartal for Dry Operator viser et resultat på 3 mio. dollar, mens Tank udviser et tab på 8 mio. dollar og Dry Owner opgøres til 2 mio. dollar i 3. kvartal.

NORDEN offentliggør kvartalsrapport for 3. kvartal onsdag den 6. november 2019.

Kilde: Norden

(Visited 4 times, 1 visits today)