EU-Kommissionen trækker i arbejdstøjet

0

Den nye EU-Kommission har taget hul på deres første arbejdsuge. Kommissionen har allerede fremlagt en lang række målsætninger for de næste fem år og med 27 kommissærer favner målsætningerne bredt. Særligt Kommissionens første kommunikation om Green Deal, som bliver offentliggjort 11. december, ventes med stor spænding.

”Efter en lidt forsinket start, er jeg glad for, at Kommissionen endelig kan komme i arbejdstøjet. Der er meget på paletten og masser af konkrete opgaver de næste fem år, som også rummer gode muligheder for dansk skibsfart”, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Den nye handelskommissær, Phil Hogan, har fået til opgave at styrke EU’s globale lederskab inden for handel. Det indebærer bl.a. en forbedring af handelssamarbejdet med både USA og Afrika samt at få afsluttet allerede igangværende forhandlinger, særligt med Australien og New Zealand. Derudover skal den såkaldte Mercosur-aftale – en handelsaftale med Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay – gennemføres.

Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har desuden understreget, at EU altid vil kæmpe for lige konkurrencevilkår på handelsområdet. Det glæder Danske Rederier.

”Det har direkte betydning for danske rederier, at EU’s handelspolitik bliver ved med at åbne for flere muligheder og øge adgangen til resten af verden. Derudover er det en bunden opgave at få genetableret en tæt dialog med USA på handelsområdet”, siger Anne H. Steffensen.

En af opgaverne for den nye transportkommissær, Adina Vălean, bliver at indtage en ledende rolle i internationale fora, særligt i forhandlinger vedrørende reduktion af den globale CO2-udledning i blandt andet FN’s Internationale Søfartsorganisation, IMO. Klimakommissær Frans Timmermans har desværre samtidig varslet, at skibsfarten skal inkluderes i EU’s regionale kvotesystem for CO2-udledninger.

”Skibsfart er et globalt erhverv. Derfor er det også bekymrende, at den nye transportkommissær på forhånd har fået til opgave at inkludere den maritime sektor i EU’s regionale kvotesystem for CO2-udledninger. Her er der i den grad behov for at tænke sig om”, siger Anne H. Steffensen.

”Hvis Kommissionen for alvor ønsker at reducere hele skibsbranchens CO2-udledninger, er det vigtigt at sikre en global løsning. Derfor er Adina Văleans ledende rolle i IMO afgørende.”

Uddannelse, forskning og innovation nævnes desuden som altafgørende faktorer af den nye Kommission, hvis EU skal opretholde sin nuværende konkurrenceevne. Denne prioritering glæder Danske Rederier sig meget over.

”For at finde frem til den CO2-neutrale skibsfart, har vi en kæmpe udfordring i at udvikle de bæredygtige brændstoffer, som skal drive skibet. At Kommissionen vil investere massivt i forskning og udvikling er derfor ikke alene godt for at nedbringe CO2-udledningen, det er også med til at sikre europæisk skibsfarts konkurrenceevne og give muligheder for en europæisk førerposition i verden”, siger Anne H. Steffensen.

Kilde: Danske Rederier

(Visited 5 times, 1 visits today)