Vil stramme kontrol med danske skibe

0

Finanslovsforhandlingerne førte ikke umiddelbart til en strammere kontrol af illegal arbejdskraft på danske skibe, sådan som Enhedslisten havde ønsket.

Et tilsagn fra regeringen om i det nye år at drøfte problemstillingen, er ifølge Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, det bedst mulige resultat nu og her.

Hans forslag er at flytte opgaven fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændige- og Integrationsministeriet til Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

”Kontrollen af udenlandske søfarendes arbejdstilladelser bør ligge i Søfartsstyrelsen, som har kompetencen og den baggrundsviden, der er nødvendig”, siger Henning Hyllested.

”Jeg troede det ville være et lille problem at flytte en opgave fra ét ministerium til et andet. Men det viser sig, at det ikke er helt så lige til, så derfor faldt det ikke på plads i forbindelse med finanslovsforhandlingerne”.

”Men det positive er, at udfordringen først og fremmest er administrativ. Politisk er regeringen positivt indstillet og enig i, at kontrollen skal strammes op”, siger Henning Hyllested.

Kilde: CO-Søfart

(Visited 4 times, 1 visits today)