EU-klimaudspil rammer shipping

0

Hvis det står til den nye formand for EU Kommissionen, Ursula von der Leyen, kommer de europæiske rederier til at bidrage markant i bestræbelserne på at reducere CO2 udledningen med “mindst 50 pct.” i 2030 og gøre EU helt klimaneutralt i 2050.

Det foreslås blandt andet, at skibs- og luftfarten skal omfattes af CO2 kvoter og at den hidtidige fritagelse for brændstofafgifter skal kigges nøje efter i sømmene.
Danske Rederier er dog skeptisk over for Kommissionens tiltag om at foreslå en udvidelse af EU’s CO2-kvotehandelssystem –  det såkaldte ETS – til den maritime sektor.

”Vi er enige i, at det er nødvendigt at nedbringe søfartens CO2-udledning. På dette område er Danske Rederiers medlemmer førende. Men vi skal gøre det sådan, så vi opnår størst effekt,” siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles Repræsentation.

”Søfart til og fra – samt inden for –  EU udleder ifølge EU’s egne data kun omkring 1/6 af branchens globale CO2-udledning. For at få størst effekt, bør en regulering af skibsfartens udledninger derfor selvfølgelig foregå på globalt niveau og ikke regionalt i EU,” siger Jens Valdemar Krenchel.

Om der bliver tilslutning til det synspunkt under de kommende forhandlinger, kan kun tiden vise.

Hvis målet om klimaneutralitet skal nås i 2050, kræver det, at transportsektoren, der tegner sig for omkring 25 pct. af udledningen af drivhusgasser, reducerer udledningen med 90 pct. i 2050. Det vil blandt andet betyde, at der skal satses på multimodal transport, hvor skibsfartens rolle skal øges ud fra en betragtning om, at det er mere klimavenligt at transportere til søs frem for med lastbiler.

Forslaget om at indlemme skibsfarten i EU´s CO2 kvotesystem skal “koordineres” med FN´s internationale søfartsorganisation, IMO. Hvad det konkret kommer til at betyde, er uklart, men
direktøren for miljøorganisationen Transport & Environment, William Todt, læser teksten derhen, at IMO ikke kommer til at få indflydelse på beslutningen, der blot skal koordineres med den maritime organisation. Det kalder William Todt “betryggende”, da han mener, at FN´s organisationer for såvel luftfart som søfart “ har saboteret klima-fremgang i de to sektorer i mindst to årtier.”

Redaktionen

(Visited 2 times, 1 visits today)