Scrubber-investering kan blive guldrandet

0

Det er en række forskellige forhold, der er baggrund for Alphaliners seneste profeti vedr. prisspændet mellem lav- og højsvovlsolie i januar, hvor de nye IMO 2020 regler er trådt i kraft.

Analysefirmaet peger på, at det bl.a. er forsinkede scrubber-installationer, tidskrævende rensninger af bunkerpramme og mangel på den nye lavsvovlsolie, der kan føre til en voldsom stigning i prisforskellen på de to olietyper, når den altovervejende del af verdens skibsflåde skal benytte brændstof med lavt svovlindhold.

Langt færre skibe end forudset har nået at få installeret scrubbere, inden de nye regler træder i kraft 1. januar og står i kø for at få røgrensningsanlæggene installeret i starten af 2020.
“Det kan føre til at efterspørgslen på HSFO (højsvovlsolie) vil falde mere end tidligere forventet. På den anden side ser vi fortsatte stigning i prisen på specielt VLSFO (lavsvovlsolie), “ skriver Alphaliner i sin seneste ugerapport.

Alphaliner forventer, at prisen på HSFO vil falde til under 200 dollar/ton i Rotterdam i januar, mens VLSFO forventes at blive handlet til omkring 600 dollar/ton.
Ifølge Ship & Bunker blev HSFO torsdag handlet til 276,50 dollar/ton, mens VLSFO kostede 565,50 dollar/ton.

“Et spænd på 400 dollar/ton kan føre til kaos på bunkermarkederne,” forudser Alphaliner.

De forsinkede scrubber-installationer er en betydelig del af forklaringen på et voksende spænd.
Ifølge BRS, der ejer Alphaliner, er kun 431 tankskibe ud af de 1.140 tankskibe, der er står i kø, pr. 16 december blevet udstyret med scrubber.

For tørlastskibe er det 445 ud af 1.181, der har scrubberne på plads, mens 270 ud af 903 planlagte installationer på containerskibe er blevet gennemført.

Alphaliner regner med at 1.600 skibe vil være udstyret med scrubbere ved årsskiftet og dermed fortsat benytte den billige højsvovlsolie.

“Vi tror, at det samlede antal vil nå op på næsten 4.000 skibe, men nogle af disse vil først blive installeret så sent som i 2022,” siger Alphaliner.

Forsinkelserne i scrubberinstallationerne betyder, at efterspørgslen på VLSFO og gasolie bliver højere end forventet fra januar. Alphaliner estimerer, at efterspørgslen vil ligge på på 2,4 mio. tønder/dag i gennemsnit i 2020, mens den forventede produktion vil ligge “betydelig under” 2 mio. tønder/dag i starten af året, vurderer Alphaliner.

Det har været en almindelig tommelfingerregel, at en scrubberinstallation kan tjenes hjem på i omegnen af to år, hvis prisspændet kommer til at ligge på omkring 200 dollar/ton.

Så hvis Alphaliner får ret i sin forudsigelse om et spænd på op til 400 dollar, er der udsigt til kronede dage for de forudseende skibsejere, der har scrubber-installationerne på plads fra årsskiftet.

Kilde: TradeWinds

(Visited 4 times, 1 visits today)