DanPilot køber alle anparter BeltPilot

0

“Med sammenlægningen skabes en klarere organisation, som samler, forbedrer og optimerer kræfterne om sikkerhed, kunder og drift. Derved bliver DanPilot bedre i stand til at servicere kunderne og højne sejladssikkerheden i danske farvande,” skriver DanPilot i en pressemeddelelse.

Konkurrencen på lodsområdet blev givet helt frit i Danmark ved årsskiftet og fusionen sker med virkning fra 2. januar 2020. Alle medarbejdere i Belt Pilot tilbydes at flytte med over i DanPilot, og alle BeltPilots aktiver fusioneres ind i DanPilot. Desuden bevares lokalerne på havnen i Fredericia.

Den hidtidige minoritetsejer af BeltPilot, Jesper Hoffmann, overgår ved sammenlægningen til DanPilot, hvor han overtager posten som Chef for Customer Relations med direkte reference til DanPilots administrerende direktør, Erik Merkes Nielsen.

”DanPilot og BeltPilot er så tæt forbundne, at det for den praktiske operation kun betyder få ændringer. Til gengæld vil kunderne opleve et mere simpelt DanPilot, og der kan indhentes synergier i forhold til disponering og ledelse af lodser og bådmænd, så driften samlet set bliver mere effektiv og robust,” siger administrerende direktør for DanPilot, Erik Merkes Nielsen og fortsætter:

”Sammenlægningen af BeltPilot og DanPilot bliver en stor gevinst for alle parter, og vi vil fra DanPilots side gøre alt, hvad vi kan, for at skiftet bliver så smidigt og positivt som muligt for kunder og medarbejdere.”

Erik Merkes Nielsen tilføjer om Jesper Hoffmanns nye rolle:

”Jesper har en stærk kommerciel baggrund og stor indsigt i vores forretningsområde. Jeg er derfor overbevist om, at han bliver en stærk Chef for Customer Relations, som kan sikre, at vi kommer tættere på kunderne og med det stærke team i Customer Relations og med hjælp fra vores Customer Experience styrke DanPilots kommercielle position.”

For Jesper Hoffmann er det nu det rigtige tidspunkt at slå de to selskaber sammen.

“Vi har gennem årene udviklet et stadigt tættere samarbejde, og en sammenlægning var derfor næste logiske skridt. Jeg glæder mig til at arbejde med DanPilots kommercielle platform og hjælpe med til, at vi bliver kundernes foretrukne valg,” siger Jesper Hoffmann.

BeltPilot leverer lodsydelser i havnene i Fredericia, Horsens, Vejle, Skærbæk, Kolding, Assens, Ensted/Aabenraa, Esbjerg og Hvide Sande og beskæftiger omkring 25 medarbejdere, heraf 16 lodser, fem bådmænd, tre trossefolk og en controller.

DanPilot med hovedsæde i Svendborg er ejet af staten og har 17 lodsstationer i Danmark.

Rettelse: BeltPilot er et anpartsselskab og ikke et aktieselskab, som det tidligere fremgik af overskriften. Vi beklager fejlen.

Kilde: DanPilot

(Visited 6 times, 1 visits today)