Suez-ja til højsvolvsolie – nej til scrubbere

0

Reglerne fremgår af et cirkulære, som SCA har udsendt i søndags, hvor det påpeges, at der “ikke er restriktioner på benyttelsen olie” for skibe, der benytter kanalen, “indtil Egypten har ratificeret MARPOL AnnexVI”.

Samme cirkulære understreger, at det er “forbudt” at udlede havvand i kanalen fra skibe i transit “under nogen omstændigheder”.

Det betyder, at skibe med såkaldt “open-loop” scrubbere, der gerne må benytte højsvovlsolie, skal slå rensningen af den svovlholdige røg fra på den 12-timer lange tur gennem kanalen.

Egypten var ganske vist enige med de øvrige medlemsstater i IMO om at reducere svovlindholdet i skibsbrændstof til 0,5 pct. med mindre skibet renser røgen i en scrubber.

Men landet har aldrig ratificeret MARPOL Annex VI, der er den IMO aftale, der indeholder de nye regler. Og derfor er de ikke gældende.

Hvornår Egypten så ratificerer aftalen, er et åbent spørgsmål. Men det kan tage år.
Når – eller hvis – det sker, må alle de skibe, der har installeret “open-loop” scrubbere, skifte til brændstof med lavt svovlindhold, inden de kan passere Suez Kanalen.

“Open-loop” scrubbere udleder nemlig det forurenede vaskevand fra scrubberen i havet.
Og selvom videnskabelige undersøgelser endnu ikke har givet entydige svar om miljøpåvirkningen fra vaskevandet, har snesevis af havne og fjorde verden over forbudt brugen af den type scrubbere, der primært benyttes, fordi det er den billigste løsning.

Det er dog i mange tilfælde muligt at ombygge scrubberen til at kunne fungere uden udledning af vaskevandet.

Kilde: The Loadstar

(Visited 5 times, 1 visits today)