Limfjorden lukkes måske for gennemsejling

0

For at det er muligt at elektrificere jernbanetrafikken over broen er det formentlig nødvendigt at svejse broklappen permanent fast, hvilket vil betyde at kun lave skibe kan passere under broen. I praksis vil det betyde, at al erhvervsmæssig gennemsejling af Limfjorden umuliggøres.

Skibe der ikke kan passere under broen tvinges i stedet til at en omvej på op til 250 sømil rundt om Skagen.

Fragtskibe der fra den jyske østkyst skal til havnene i Nibe, Løgstør og Skive, kan blive tvunget til at bruge indsejlingen ved Thyborøn.

Banedanmark, der er ansvarlig for elektrificeringen, skal senest afslutte det forberedende arbejde til elektrificeringen i 2023.

Kilde: Nordjyske

(Visited 5 times, 1 visits today)