Studie viser højere kulstof udledning

0

“Nye hybridbrændstoffer med 0,5 pct. svovlindhold indeholder en høj andel af aromatiske forbindelser gående fra 70 til 95 pct., hvilket resulterede i øget udledning af sort kulstof på mellem 10 og 85 pct. i forhold til højsvovlsolie,” hævder den nye tyske undersøgelse, der nu er videresendt til IMO.

Den højere udledning var tydeligst, når motoren ikke kørte for fuld kraft.

I kølvandet på undersøgelsen opfordrer flere NGO´er IMO til at skride ind. Clean Arctic Alliance opfordrer således IMO til at støtte et øjeblikkeligt skifte til destillerede brændstoffer på skibe, der sejler i de arktiske områder og indføre et globalt forbud mod brændstoffer med høj udledning af sort kulstof.

“Hvis IMO ikke skrider ind med det samme, vil skibsfartens brug af lavsvovlsolie (VLSFO), der blev introduceres for at overholde de nye svovlregler, betyde en massiv forøgelse af udledningen af sort kulstof, hvilket vil accelerere afsmeltningen af isen på Arktis og få stor indflydelse på jordens klima,” siger dr. Sian Prior, der er en førende rådgiver i Clean Arctic Alliance.

Kilde: Splash

(Visited 5 times, 1 visits today)