Lønnen er bedst i Det Blå Danmark

0

Det er de ansatte inden for olie og gas-sektoren, der topper lønstatistikken blandt ansatte i Det Blå Danmark med gennemsnitlige lønindtægter i 2018 på 899.000 kr. Markant mere end de ansatte i skibsfarten, der i gennemsnit tjente 520.000 kr.

Den gennemsnitlige indtægt for alle beskæftigede i Det Blå Danmark lå på 489.000 kr eller 156.000 kr. mere end gennemsnittet blandt alle beskæftigede.

Søfartsstyrelsen rapport viser, at Det Blå Danmarks direkte beskæftigede lå på 60.271 personer i 2018, mens det samlede antal nåede op på 96.164 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til hhv. 2,1 pct. og 3,4 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark og er dermed på niveau med 2017.

Men set over de sidste 11 år er den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark faldet med godt 15.000 personer, mens den indirekte beskæftigelse er steget med 2.746 personer i perioden.

Eksporten i Det Blå Danmark var i 2018 på godt 258 mia. kr. Det er en smule mere end forrige år. Det svarer til 25,7 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 28,9 pct. Det er lidt mere end forrige år.

Hent hele rapporten fra Søfartsstyrelsen HER.

Kilde: Søfartsstyrelsen

(Visited 5 times, 1 visits today)