Nye miljøkrav stresser de søfarende

0

Mere end 2.000 søfolk deltog i undersøgelsen, der dækker det sidste kvartal i 2019.

På en tilfredsheds skala fra 1 – 10, hvor 10 udtrykker den største tilfredshed, lå den gennemsnitlige tilfredshed i 4. kvartal 2019 på 6,13 – hvilet er et fald på 0,46 point i forhold til et gennemsnit på 6.59 i en tilsvarende undersøgelse i 2. kvartal 2019.

Deltagerne begrunder bl.a. den faldende tilfredshed med stigende arbejdspres i forbindelse med overgangen til at sejle på bunker med lavt svovlindhold. Af andre forhold der påvirker arbejdsglæden nævnes bl.a. stigende racisme.

Gennemgående er kvindelige besætningsmedlemmer, der kun udgør 4 procent af de der indgik i undersøgelsen, mindre tilfredse end deres mandlige kolleger. Den gennemsnitlige tilfredshed blandt kvindelige besætningsmedlemmer lå i 4. kvartal 2019 på 5,85.

Kilde: The Mission to Seafarers

(Visited 2 times, 1 visits today)