Åbne scrubbere fortsat tilladt i Danmark

0

Reduktionen af skibes udledning af svovlforbindelser til luften har entydigt mindsket luftforureningen og dermed de afledte sygdomme hos mennesker. Men fokus er nu i stigende grad rettet mod den forurening af havmiljøet, som de såkaldt åbne scrubbere bidrager med, når de har renset svovl og andre partikler ud af skibenes udstødning og i stedet udleder dem i havvande.

Flere lande verden over – bl.a. Tyskland, Norge og Letland – har forbudt udledningen af spildevandet i visse havne og fjorde, da en for lav cirkulation eller vandmængde ellers ville forårsage høje koncentrationer af de skadelige stoffer fra vaskevandet.

En rapport fra Miljøstyrelsen fastslog i 2012, “at usikkerheden omkring den mulige stigning i koncentrationerne (af skadelige stoffer, red.) over tid kan give anledning til nogen bekymring i forhold til situationen på længere sigt. En forsigtighedsbaseret tilgang til dette ville være kun at tillade brug af lukkede scrubbere eller olie med lavt svovlindhold på skibe i havne”.

Men et sådant forsigtighedsprincip blev aldrig indført og derfor tillader Danmark fortsat udledning fra åbne scrubbere i havnene.

I Danske Havne er der bekymring over den udledning, der sker i havnene, siger direktør Tine Kirk Pedersen.

“På baggrund af de forbud, som havne i andre lande har udstedt mod brug af åbne scrubbere, har vi haft en dialog med trafik-, bygge- og. boligstyrelsen om hvorvidt der også i Danmark er hjemmel til at forbyde scrubbere i havnene. Det er trafikstyrelsen ved at afklare sammen med Miljøministeriet”, siger Tine Kirk.

Danske Havne vil derefter afgøre, hvorvidt de vil gå ind for et forbud.

“Vi noterer os også, at der ikke er entydig evidens for, at der er forurening forbundet med udledning af scrubbervand. Så et eventuelt forbud i Danmark ville på nuværende tidspunkt nok mest handle om at være på den sikre side”, siger hun.

Læs hele artiklen om åbne scrubbere i den nye udgave af Magasinet Maritime Danmark herunder:

(Visited 4 times, 1 visits today)