Skibene skal sejle nye ruter på Kattegat

0

Skibstrafikken er vokset markant siden T-ruten blevet etableret i Kattegat, der i dag besejles af 70.000 skibe årligt, heraf mange dybtgående tankskibe. De ny ruter etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibstrafikken af ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig, oplyser Søfartsstyrelsen.

På nogle strækninger indføres såkaldte trafiksepareringssystemer, som ensretter sejladsen og bidrager til at forebygge skibskollisioner.

Som supplement til den traditionelle farvandsafmærkning, vil de nye skibsruter flere steder blive afmærket med virtuel AIS-afmærkning. Denne type afmærkning adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr.

AIS-systemet kan også anvendes til at udsende hurtige informationer direkte til skibene. I perioden frem til den 1. juli 2020 vil AIS-systemet løbende udsende informationer om de forestående ruteændringer.

Kilde: Søfartsstyrelsen

(Visited 9 times, 1 visits today)