Danske Rederier kræver indsats mod pirater

0

121 søfolk blev kidnappet i det farlige farvand i 2019, hvilket er en stigning på ca. 50 pct. i forhold til 2018. Og piratangrebene er fortsat i 2020. Derfor opfordrer Danske Rederier nu til, at de danske myndigheder hæver sikkerhedsniveauet i området.

”Rederierne gør alt, hvad de kan, for at sikre deres besætninger og skibe. Men situationen har et niveau nu, hvor der skal handling til dels fra landene i regionen, men også fra det internationale samfund. Derfor beder vi om hjælp fra myndighederne herhjemme og EU til at bremse den stærkt bekymrende udvikling. En EU-ledet mission med deltagelse af Danmark kan være en af løsninger,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Det er ikke alene antallet af angreb og kidnapninger, der er steget markant. Også voldsomheden er taget til. Således mistede fire militære vagter livet under et piratangreb ud for Nigerias kyst mellem jul og nytår.

Danske Rederier mener, at der er behov både for handling nu og her – og på længere sigt. Det er nødvendigt at hjælpe landene i området med kapacitetsopbygning og uddannelse, så de bliver bedre til at overvåge og beskytte deres respektive farvande, mener organisationen, der dog også kalder på handlinger her og nu.

”Vi risikerer, at et dansk skib bliver angrebet, og hvis de respektive lande ikke kan løfte sikkerhedsopgaven, må det internationale samfund træde til nu. Vi kan ikke acceptere, at situationen i Guineabugten er blevet en normaltilstand,” siger Anne H. Steffensen.

Kilde: Danske Rederier

(Visited 4 times, 1 visits today)