Støtte på vej til Østersøfiskere

0
Arkivfoto

Kraftige hug i torske- og sildekvoterne i 2020 har sendt endnu flere sorte skyer ind over fiskerne i Østersøen. Nu kan der være et lille lysglimt i skyerne på vej for de hårdt prøvede fiskere.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) har søgt om ti millioner i 2020 til en kompensationsordning til torske- og sildefiskere i Østersøen. Af de 10 mio. skal 1,5 mio. anvendes til at administrere ordningen. 

Det fremgår af et aktstykke hvor i Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 afholdes udgifter på 10,0 mio. kr. til en kompensationsordning til torske- og sildefiskere i Østersøen.

I anmodningen som Finansudvalget skal nikke ja til, står der, at ordningen skal yde kompensation til aktive erhvervsfiskere, der pr. 1. januar 2020 har fået tildelt en licens med tilhørende kvoter til at fiske torsk i østlig Østersø og torsk og sild i vestlig Østersø i 2020. Ordningens midler fordeles efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af berørte fiskeres licenser. Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 15.000.

Ordningen skal laves indenfor EU’s regler om de minimis. Det indebærer, at den samlede de minimis-støtte ydet til en enkelt virksomhed i fiskeri- og akvakultursektoren ikke må overstige 223.500 kroner over en periode på tre år. Dette har som konsekvens, at de ansøgere, der allerede har modtaget de minimis tilskud inden for de seneste tre regnskabsår, herunder fra de minimis-kompensationsordningen i 2018, enten ikke kan få kompensation eller får reduceret deres kompensation.

(Visited 5 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her