Danske Maritime i voldsom kritik af udbud

0

“Nok er nok. Enten må ministeren tildele kontrakten på det foreliggende grundlag, eller også må projektet droppes, og de involverede værfter kompenseres for deres tab og spildte arbejde,” fastslår direktøren i Danske Maritime, Jenny Braat.

Hun kalder det “helt uacceptabelt”, at danske værfter igen bekoster et tilbud på en opgave, som af formelle grunde tages af bordet i sidste øjeblik”.

Miljøministeriet meddelte i går, at udbuddet på ombygningen af de to miljøskibe Sif og Frigg skal gå om, fordi Kammeradvokaten har begået en fejl i det første udbudsmateriale ved at kræve en uhensigtsmæssig høj garantistillelse fra skibsværftets side.

De to skibe blev indkøbt i 2015 af Miljøstyrelsen og skulle bygges om for at kunne tjene som miljøskibe. Men det er af forskellige årsager endnu ikke sket.

“Sagen har nu kørt i så mange år og med så mange fejl, at det er på tide at få den afsluttet. Kammeradvokaten har været involveret fra starten, og det har i høj grad været hans fejlbehæftede rådgivning, der har styret forløbene. Dette har kostet danske værfter og den danske stat væsentlige beløb og meget spildt arbejde,” siger Jenny Braat.

(Visited 6 times, 1 visits today)