Skibsfarten er klar til nyt forbud

0

Muligheden for, at enkelte brodne kar vil falde for fristelsen til fortsat at medbringe og benytte højsvovslolie uden scrubber, er til stede, men Danske Rederier ser det ikke som noget stort problem.

“Vi vidste, at der kunne være tilfælde her i de første måneder, hvor det ikke kan udelukkes, at nogle har forsøgt at brænde mindre mængder HFO (højsvovlsolie, red.) af, som har ligget som en rest fra før årsskiftet. Det kræver dog, at man forfalsker olielogbogen, hvilket der ikke vil blive set med milde øjne på. Vi vil således ikke spekulere i rygter, men derimod forholde os til, at det største paradigmeskifte siden overgangen fra kul til diesel er forløbet ganske uproblematisk,” siger direktør for sikkerhed, miljø og maritime forskning, Maria Skipper Schwenn fra Danske Rederier til Maritime Danmark.

Det var ikke mindst på dansk foranledning, at IMO vedtog at forbyde skibe uden scrubbere at medbringe højsvovlsolie for dermed at reducere risikoen for snyd.

“Efter 1. marts bliver det meget vanskeligt at snyde, da en havnestatskontrol kan lave et simpelt tjek of olielogbogen og sammenholde forbruget på de sidste rejser med indholdet af de forskellige tanke. Hvis dette ikke stemmer, vil det være nemt at tage nogle prøver fra de tanke, hvor der er uoverensstemmelser. Så selvom der bruges forfalskede bunker delivery notes, vil det være enkelt for en ordentlig havnestatskontrol at afsløre snyd. Derfor glæder vi os over, at det såkaldte carriage ban fra 1. marts blev en del af IMO reguleringen,” siger Maria Skipper Schwenn.

Også den danske bunkervirksomhed Monjasa tror, at forbuddet vil blive overholdt.
“Vi kan se, at vores kunder har været dygtige til at omstille sig. Også i forhold til det forbud, der nu træder i kraft. Vi har således haft flere debunkerings, hvor vi hjælper kunderne af med et højsvovlsprodukt,” siger Thorstein Andreasen, der er kommunikationschef i Monjasa.

For at sikre sig mod at komme til at levere højsvovlsolie til skibe, der ikke længere må benytte denne brændstoftype, har Monjasa siden 1. januar krævet dokumentation for installeret scrubber om bord på de skibe, de leverer til – eller en såkaldt FONAR erklæring.

“En sådan erklæring kan helt undtagelsesvist udstedes til myndighederne, hvis der ikke er lavsvovlsolie tilgængelig i den havn, skibet befinder sig i. Men det kræver bl.a., at der heller ikke er marinediesel tilgængelig. Og mig bekendt har vi endnu ikke modtaget en sådan erklæring,” siger Thorstein Andreasen.

Redaktionen

(Visited 2 times, 1 visits today)