Aalborg Havn med bedste driftsresultat

0

Omsætningen i havnen satte sidste år rekord med 215 mio. kr., mens det samlede resultat nåede 140 mio. kr. før skat.

“Både omsætning og resultat har overrasket os positivt, og især væksten i den ordinære drift overstiger vores forventninger. Det hører dog med til forståelsen af det samlede resultat, at salg af arealer, ejendomme og driftsmidler i løbet af året har haft stor indflydelse herpå,” siger borgmester og bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen.

Havnens forventninger for 2020 lyder på et overskud i omegnen af 50-60 mio. kr. – dog reduceret med effekterne af den igangværende Covid-19 krise. Hvor stor reduktionen bliver, kan havnen ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Den samlede godsmængde steg i 2019 til over 3 mio. tons. Udover generelt større skibe og stigende containerflow i Aalborg har særligt jernbanen har haft positiv indflydelse på dette.

“2019 satte rekord med næsten 35.000 tons gods på jernbanen, hvilket svarer til en reduktion af belastningen på vejnettet med knap 3.000 lastbiler. Vi afsluttede 2019 med at øge fra to til tre ugentlige afgange, og i løbet af 2020 forventer vi at udvide køreplanen med endnu en ugentlig afgang til og fra Østhavnen,” siger adm. direktør hos Port of Aalborg, Claus Holstein, og fortsætter:

“Den stigende godsmængde mærker vi på ejendomsaktiviteterne, hvor blandt andet lagerkapaciteten nærmer sig 100 % udnyttelse. Derfor er yderligere 6.000 kvm. lagerhaller sendt i udbud til byggeri i 2020.”

Det positive 2019-resultat er et stærkt bidrag til Port of Aalborgs planer om at investere samlet set 2 mia. kroner i erhvervsparken i Aalborg Øst over de næste 10 år – 200 mio. kroner årligt, skriver havnen i en pressemeddelelse.

“Vi vil skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst – herunder infrastruktur, moderne lager- og produktionsfaciliteter og andre logistikmuligheder som eksempelvis jernbanen, der netop bliver ét af vores store indsatsområder i 2020, siger Claus Holstein.

Kilde: Aalborg Havn

(Visited 4 times, 1 visits today)