Stena Bulk vil teste brændstof fra madolie

0

Det bliver skibet Stena Immortal, der skal lægge hovedmotor til testen, der skal vise, om det er muligt både teknisk og operationelt at benytte brændstof fremstillet af brugt madolie i skibet.

“Ved at gennemføre denne test vil vi bidrage til at flytte industrien og berede vejen mod en mere bæredygtig skibsfart,” udtaler Erik Hånell, der er CEO i Stena Bulk.

“Vi ønsker at tilbyde vores kunder yderligere muligheder med mindre miljømæssige påvirkninger i fremtiden og ved at gennemføre testen i normal drift vil vi vise, at det at være bæredygtig ikke behøver at forstyrre kerneforretningen,” tilføjer han.

Biobrændstof er kompatibel med almindelig brændstof, men produceret fra biomasse eller bioaffald i stedet for fossile olier. Stena Bulk vil alene benytte brændstof, der er fremstillet fra affald og således ikke er i konkurrence med fødevareproduktion.

Reduktionen af CO2 udledningen ved at benytte biobrændstof estimeres til at være omkring 83 pct., ligesom det udleder markant mindre SOx partikler end almindeligt brændstof.

Kilde: Stena Bulk

(Visited 6 times, 1 visits today)