Udsigt til stærkt 2020 for Semco Maritime

0

Omsætningsnedgangen fra 2.041 mio. kr. til 1.905 mio. kr. forklares med en lavere aktivitet i første halvår inden for servicering af rigge på koncernens egne værftsfaciliteter samt udskudt projektstart for Vineyard Wind-projektet i USA.

Men året bød også på et regulært gennembrud inden for havvind i USA, hvor selskabet i løbet af 2019 og lige efter årsskiftet fandt vigtige kontrakter i Vineyard Wind- og Mayflower Wind-projekterne i Massachusetts, der var med til at sikre Semco Maritime en “historisk stærk ordrebeholdning på 2 mia. kr. ved udgangen af februar i år,” skriver virksomheden.

Selvom indtjeningen var påvirket af den lavere omsætning og højere personaleomkostninger som følge af det høje aktivitetsniveau og indsatsen for at vinde større strategiske ordrer i forretningsområdet Renewables, fastholdt Semco Maritime en driftsindtjening (EBITDA) før særlige poster på 53 mio. kr. svarende til en moderat forbedret margin på 2,8%.

“Vi skal også i den kommende tid sikre god ordreindgang og effektiv eksekvering i begge forretningsområder, da konkurrencen fortsat intensiveres på tværs af projekter inden for havvind og olie- og gassektoren. Derudover skal vi skærpe vores fokus på sikkerhed i alle dele af forretningen og skrue yderligere op for innovationen,” siger Steen Brødbæk, CEO i Semco Maritime.

Selskabet tror på et højt aktivitetsniveau og fremgang i omsætningen og indtjeningen i år, men tager som så mange andre virksomheder et stort forbehold på grund af corona-krisen, som skaber en “betydelig usikkerhed”.

Semco Maritime beskæftiger i alt 1.300 medarbejdere verden over.

Kilde: Semco Maritime

(Visited 2 times, 1 visits today)