Opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU- farvande)

0
Kilde: Fiskeristyrelsen

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU- farvande) til utilsigtede bifangster af tunge for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus.

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 78 stk. 2 nr. 7 afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU – farvande) til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1709), kan der med virkning fra og med 17. april 2020 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af tunge fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1709, vil med virkning fra den 17. april 2020 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 3 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her