Nyt register skal skabe mere gennemsigtighed om kvoter

0

Fiskeristyrelsen lancerer et nyt register over kvoteandele, der gør det muligt at se, hvem der ejer hvilke kvoter.

Det bliver nu muligt for fiskere og myndigheder at se, hvem der ejer hvilke fiskekvoter og hvor mange. Fiskeristyrelsen har nemlig lanceret et kvoteandelsregister, der skal gøre kvotefordeling mere gennemsigtigt.

– Vi har udviklet et register, der giver fri adgang til oplysninger om ejerskab af kvoter og licenser. Den enkelte fisker får nu langt bedre mulighed for at tjekke egne kvoter og hermed bedre mulighed for at overholde reglerne om kvotekoncentration, ligesom den almindelige offentlighed nu også får mulighed for at følge med i, hvilke personer, selskaber eller fartøjer, der ejer hvilke kvoter og hvor mange, de ejer, fortæller direktør Nanna Møller.

Med det nye register er der mulighed for at få et aktuelt indblik i ejerskab på både person-, selskab- og fartøjsniveau for både FKA- og IOK-kvoter.

Skal udbygges til også at omfatte B-kvoter
I 2017 udtalte Rigsrevisionen kritik af den manglende gennemsigtighed i den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelses kvote­forvaltning. Nanna Møller oplyser, at man siden oprettelsen af den nye Fiskeristyrelse i november 2017 har arbejdet på højtryk for at genoprette både administrationspraksis og infrastruktur.

Der vil i det nye register kunne fremsøges oplysninger om en persons direkte og indirekte ejerskab, som vil kunne sammenholdes med de gældende kvotelofter. Det vil dog ikke fremgå, om personen, selskabet eller fartøjet har dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne eller om den pågældende er omfattet af overgangsbestemmelser.

Registeret omfatter i første omgang oplysninger om det aktuelle kvoteejerskab, men forventes at blive udbygget til også at omfatte oplysninger om B-kvoter, ved disse reglers ikrafttrædelse – forventeligt 1. januar 2021.

Fakta om registeret
FKA-kvoter (fartøjskvoteandele) omfatter konsumarter som for eksempel torsk, jomfruhummer og rødspætte.
IOK-kvoter (individuelt overdragelige kvoteandele) omfatter sild, makrel og industrifisk.
Data til kvoteandelsberegneren opdateres en gang i døgnet og viser et øjebliksbillede af ejerandele af licenser. Der er således ikke mulighed for at generere historiske opgørelser.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her