Overfør uudnyttede kvoter fra 2020

0

Fartøjer med særlige kvoteandele kan overføre op til 10 procent uudnyttede mængder fra 202 til 2021.

Fiskeristyrelsen åbner mulighed for, at fartøjer, der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande kan overføre op til 10 procent uudnyttede mængder fra 2020 til 2021. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2020, skriver Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse:

  • Sild i østlige Østersø (3D-R30)
  • Brisling i Østersøen (3BCD-C)
  • Sild i Nordsøen (4AB)
  • Hestemakrel Vestlige farvande (JAX/2A-14)
  • Blåhvilling (WHB/1X14)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2021, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2021, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2021 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest onsdag den 24. februar 2021.

I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2021. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2021, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2020.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2021, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2020, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2020.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3), uanset om fartøjerne har skiftet ejer, efter at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2021, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Reglerne er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

(Visited 1 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her