Ørsted indgår stor samarbejde om havvind i de baltiske lande

0
Vestas Offshore vindmøller. Arkivfoto: Vestas

Danske Ørsted og baltiske Enefit har mandag underskrevet en samarbejdserklæring, der udlægger en vision om at blive den førende udvikler af havvind i de baltiske lande. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ørsted, der er verdensførende inden for havvind, og Enefit, der er et førende forsyningsselskab og det største vindenergiselskab i Baltikum, har mandag underskrevet en samarbejdserklæring, der udlægger en vision om at blive den førende udvikler af havvind i de baltiske lande. Samarbejdserklæringen fastlægger desuden en vision om i fællesskab at arbejde henimod at levere den første havvindmøllepark i Rigabugten i Østersøen inden 2030.

De lettiske og estiske regeringer underskrev i september 2020 en samarbejdserklæring om en fælles havvindmøllepark, og såfremt lovgivningsmæssige rammer for havvind falder på plads, er det Ørsted og Enefits ambition at levere på denne erklæring inden 2030.

Havvind er en oplagt, grøn vej til at reducere CO2-udledningen i Baltikum og vil kunne producere CO2-neutral elektricitet i stor skala inden 2030. Partnerskabet, der trækker på Ørsteds solide erfaring med havvind og Enefits stærke lokale tilstedeværelse, er stærkt engageret i at støtte regeringerne i Baltikum i at realisere deres planer for reduktion af CO2-udledning.

Som led i samarbejdserklæringen har Ørsted og Enefit til hensigt etablere et joint venture, der kan udvikle muligheder inden for havvind i Baltikum, herunder Liivi-havvindprojektet i den estiske del af Rigabugten.

Endvidere har Ørsted indgivet en ansøgning om et område i lettisk farvand, der ligger ved siden af Liivi-havvindprojektet. Gennem disse områder har partnerskabet til hensigt at forfølge muligheder for at udvikle en hybrid-løsning på tværs af den estisk-lettiske grænse, som vil forbinde en havvindmøllepark til både Letland og Estland og muliggøre brugen af havvindmølleparkens transmissionskabler som en elforbindelse mellem de to lande.

“Vi er meget glade for at samarbejde med Enefit om at udvikle nye muligheder inden for havvind i Baltikum. Med de rette lovgivningsmæssige rammer vil havvind kunne levere grøn energi i stor skala i Estland og Letland før 2030. Havvindmølleparkers størrelse gør dem ideelle til hybridløsninger på tværs af landegrænser, og vi vil gerne rose de estiske og lettiske myndigheder for at tage lederskab og fremme regionalt samarbejde inden for vedvarende energiproduktion i industriel skala. Østersø-området er ved at udvikle sig til et centrum for udbygning af havvind, der kan bidrage markant til at nedbringe CO2-udledningen i regionen og i Europa. De baltiske lande kan i vidt omfang dække deres elektricitetsbehov med vedvarende energi fra havvind, og vi ser frem til at samarbejde med Enefit om at realisere dette potentiale,” siger Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted

Havvind er en klar grøn vej fremad, når Estland og Letland afkobles fra det russiske elnet, og Estland udfaser skiferolie som et led i landets fokus på at reducere sin CO2-udledning. Havvind er den mest gangbare løsning for vedvarende energi i stor skala, der samtidig kan give en høj forsyningssikkerhed i de to lande.

Ud over samarbejdet mellem de estiske og lettiske regeringer om at udvikle havvind, har EU i sin strategi for energiproduktion på havet foreslået at hæve den europæiske havvindskapacitet fra de nuværende 12 GW til mindst 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Østersøen kan yde et betydeligt bidrag til dette mål med et samlet potentiale på over 90 GW. I 2020 underskrev EU-medlemslandene omkring Østersøen en erklæring om havvind i Østersøen med det formål at accelerere udbygningen af havvind i Østersøen for at indfri både nationale og internationale klimamålsætninger.

(Visited 22 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her