Midlertidig lukning af område i Skagerrak

0

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med onsdag den 28. april 2021 til og med tirsdag den 18. maj 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 58*02’4N og 009*54’3Ø
  • 58*05’6N og 010*05’5Ø
  • 58*06’5N og 010*15’2Ø
  • 58*02’1N og 010*15’4Ø
  • 58*01’3N og 010*07’3Ø
  • 57*58’0N og 009*55’9Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslingeskraber 
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 28. april 2021.

(Visited 3 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her