Nyt dansk samarbejde skal udvikle grønne færger

0
Arkivfoto: Ærøfærgerne.

Sammen med partneren Odense Maritime Technology skal PensionDanmark samarbejde med Færgesekretariatet om udviklingen af en ny, bæredygtig færgeløsning til danske småøer og mindre overfarter. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Et partnerskab bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology er valgt til at samarbejde med Færgesekretariatet om at udvikle en ny standardiseret færgeløsning til de danske småøer og mindre overfarter. Færgesekretariatet repræsenterer 18 kommuner, der alle har færgedrift, og som vil få mulighed for at benytte den nye færgeløsning, når den er færdigudviklet.

Konsortiet vil, i tæt samarbejde med Færgesekretariatet, udvikle de fremtidige færger, som designes ud fra en standardiseret ramme, der kan tilpasses specifikke ønsker og behov på de enkelte overfarter. Færgerne tilbydes på langvarige leasingaftaler til kommunerne, som mod en fast ydelse får fuld råderet over færgerne og dermed bibeholder det fulde ansvar for den daglige drift af overfarterne.

”Med den model, vi har budt ind med, lettes kommunerne for risiko og kapitalbinding, samtidig med, at de får mulighed for at optimere færgedriften gennem kvalificeret sparring. Det giver større fleksibilitet og sikkerhed mod potentielle driftsrisici og ikke mindst en fremtidssikret og bæredygtig færgeløsning udviklet af erfarne skibsdesignere, skibskonstruktører og skibsinvestorer. Det er i sandhed en win-win-win-løsning for konsortiet, kommunerne og passagererne,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Det forestående udviklingsarbejde skal fastlægge det præcise design af standardfærgen. Konsortiets udgangspunkt er, at færgerne skal udlede mindst mulige klimagasser og dermed være en mere klimavenlig løsning end de nuværende færger, der typisk sejler på diesel. Således understøtter modellen den nylige politiske aftale og ambition på transportområdet, hvor der øremærkes midler til en grøn omstilling af den kommunale færgedrift.

”Vi er meget stolte over, at Færgesekretariatet har valgt vores konsortium til at udvikle en ny standardiseret løsning for fremtidens færger,” siger Kåre Groes Christiansen, CEO for Odense Maritime Technology.

Konceptet med en standardfærge, som minder om den måde man i bilindustrien skaber flere forskellige modeller på samme produktplatform, passer godt til Odense Maritime Technologys strategi om at udvikle og sælge brede produktløsninger inden for maritim infrastruktur frem for enkeltstående skibsprojekter.

”Vi forventer, at færgekonceptet også vil være attraktivt i udlandet, så det på sigt kan bidrage til at skabe yderligere arbejdspladser i danske maritime virksomheder. Ved at lave gode solide produktløsninger skabes der et fundament for eksport og dermed en effektiv gearing af den CO2-besparelse, der skabes i Danmark. De danske kommuner kan dermed være med til at nedbringe CO2-udslippet lokalt og indirekte være med til at nedbringe den globale CO2-udledning, når de bliver showroom for, hvordan Danmark har løst opgaven med at udrulle grønne færgeløsninger,” siger Kåre Groes Christiansen.

Konsortiet og Færgesekretariatet skal nu i fællesskab udvikle færgekonceptet, som ventes færdigt i slutningen af 2021.

(Visited 25 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her