Ørsted planlægger CO2-fangst i Power-to-X-projekt

0

Ørsted har udpeget Avedøreværkets 100 MW halmfyrede enhed som den bedste kilde til bæredygtig CO2 til de næste faser af Power-to-X-projektet Green Fuels for Denmark.

Ørsted har udpeget Avedøreværkets 100 MW halmfyrede enhed som den bedste kilde til bæredygtig CO2 til de næste faser af Power-to-X-projektet Green Fuels for Denmark i Storkøbenhavn, som med tiden forventes at nå en samlet kapacitet på 1,3 GW og have et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons årligt. Hvis projektet på Avedøreværket realiseres, kan det blive Ørsteds første anlæg til CO2-fangst. En fremtidig investeringsbeslutning for CO2-fangstprojektet er betinget af, at de dele af Green Fuels for Denmark-projektet, der omhandler produktion af e-metanol og e-kerosin, bliver realiseret.

Ørsted ejer og driver Avedøreværket. Kraftvarmeværket består af to træpillefyrede enheder og en halmfyret enhed, der leverer strøm til det danske elnet og fjernvarme til Storkøbenhavn. Ørsted og HOFOR offentliggjorde for nylig en aftale om, at Ørsted vil aftage strømproduktionen fra HOFOR’s planlagte 250 MW store havvindmøllepark Aflandshage til dele af Green Fuels for Denmark-projektet.

Med aftalen om at købe vedvarende elektricitet på plads har Ørsted nu identificeret den halmfyrede enhed på Avedøreværket som den bedste kilde til bæredygtig CO2, og Ørsted vil nu undersøge mulighederne for at fremrykke dele af projektets første faser med henblik på at levere betydelige mængder bæredygtige brændstoffer i god tid før den tidligere planlagte driftsdato for anden fase, som var i 2027.

“Hvis Green Fuels for Denmark-projektet realiseres, kan København blive et udstillingsvindue for, hvordan man ved at kombinere nye og eksisterende energiteknologier kan indfri EU’s ambitiøse mål for bæredygtige brændstoffer. Danmark kan udnytte sit fjernvarmenet, adgangen til store mængder bæredygtig CO2 og massive havvindressourcer til at skabe et nyt industrielt eventyr og levere bæredygtige brændstoffer til danske logistikvirksomheder, der går forrest i den grønne omstilling af sektoren for tung transport. Green Fuels for Denmark er et ideelt flagskibsprojekt til at realisere dette potentiale, og aftalen med Avedøreværket om at levere bæredygtig CO2 understreger Ørsteds engagement i projektet,” siger Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brint- og Power-to-X-aktiviteter.

Green Fuels for Denmark er Danmarks ambitiøse vision for storskalaproduktion af bæredygtige brændstoffer med et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons. Bag projektet står et partnerskab bestående af A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Københavns Lufthavne og Ørsted.

(Visited 66 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her