lørdag, december 4, 2021

Her er de maritime projekter, der får støtte

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Her er alle de maritime projekter, der får glæde af samlet 16,5 millioner kroner fra Den Danske Maritime Fond.

- Advertisement -

Erhvervsprojekter

ENCOAT ApS har fået støtte til at udvikle en miljøvenlig antifouling bundmaling til store skibe i kommerciel fart, der skal kunne holde i 5 år. Antifouling malingen vil kunne honorerer kommende skærpede myndigheds-krav til udledning af navnlig kobberforbindelser i havne, kystnære områder og regionale farvande.

BlueKey ApS har fået støtte til at udvikle en cloudbaseret softwareløsning til shippingvirksomheder, der ønsker en struktureret og automatiseret adgang til nuværende og fremtidige data fra såvel interne som eksterne kilder. Platformen skræddersys til den enkelte virksomhed og bygger videre på en platform udviklet med støtte fra Den Danske Maritime Fond i 2020.

Læs også: Den Maritime Fond uddeler 16,5 millioner til 19 projekter

Almennyttige projekter

Copenhagen Business School (CBS) har fået støtte til et 1-årigt forprojekt om omstillingen til alternative brændstoffer baseret på vedvarende energi (grøn hydrogen, ammoniak, osv). Projektet har som kortsigtet mål at kortlægge udfordringerne og mulighederne samt et langsigtet og ambitiøst mål om at uddanne 12-15 PhD’er i samarbejde med erhvervet samt universiteter i Danmark og udlandet.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har fået støtte til et projekt omkring identifikation af brand-sikkerhedsudfordringer ved transport af elbiler til søs. Gennem samarbejde med danske færgeselskaber og beredskaberne fokuserer projektet på løsninger, som kan styrke brandsikkerheden for elbiler ombord på danske færger.

Maersk Supply Service har fået støtte til et CCTS projekt, der skal bekræfte, at et forsyningsskib kan modificeres, så det i en overgangsperiode kan transportere CO2 i tryktanke på dæk. Projektet er en lille del af et større undersøgelse omkring lagring af CO2 i udtjente oliefelter i Nordsøen, hvilket på sigt kan skabe nye forretningsområder for dansk skibsfart (transport af CO2 på nye og specialbyggede gastankere).

ZeroNorth har fået støtte til at udvikle en industriel benchmark omkring estimering af skibes brændstof-
forbrug under forskellige vejrforhold. Målet er at sætte ’best practise’ med henblik på at reducere skibenes brændstofforbrug og dermed CO2 udledning.

Danske Rederier har fået støtte til at oprette en barselscafé for medarbejdere i shippingindustrien. Formålet er at lave en tilknytning mellem medarbejdere og shipping under barsel, så medarbejderne bliver inspireret, udfordret og mødt i de udfordringer, der er i forbindelse med at skulle opretholde en karriere i samme tidsrum, som der er opstart af eller forøgelse i familielivet. Projektet udføres i samarbejde med WIS Denmark.

Danske Rederier i samarbejde med Danske Havne, Danske Maritime og Danske Shipping- og Havne-virksomheder har fået støtte til udfærdigelse af en samlende publikation og analyse om maritime højborge, der formidler Det Blå Danmarks betydning for dansk økonomi med udgangspunkt i de lokalområder, hvor de maritime erhverv står særligt stærk.

Danske Maritime i samarbejde med Danske Rederier og CO-industri har fået støtte til at afholde en maritim konference på Christiansborg den 9. november 2021. Konferencen vil have fokus på fremtiden for Det Blå Danmark, herunder hvad vi kan lære af coronakrisen, hvilken effekt den har haft på de maritime erhverv, og hvad der skal til for at indhente det økonomiske potentiale for Det Blå Danmark.

Danske Maritime har fået støtte til et 3-årigt projekt, der skal arbejde strategisk og målrettet med at synliggøre og brande den maritime industri og vække interesse blandt flere unge til at gå efter en maritim erhvervsuddannelse. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, da mange af virksomhederne og arbejdspladserne er yderst vidensintensive, og det er derfor af afgørende betydning, at den maritime industri fremover kan rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

DTU Mekanik har fået støtte til udvikling af fem skibstekniske modelforsøg til praktisk gennemførelse i DTUs såkaldte Vandhal. Aktiviteten skal bidrage til at tiltrække flere unge mennesker til en maritim ingeniørkarriere samt give de igangværende maritime ingeniørstuderende endnu bedre kvalifikationer inden for skibsdesign, ydeevne og drift.

Der er i perioden bevilget i alt 8 uddannelseslegater, herunder 7 MBA legater.

Støtte til de almennyttige projekter ovenfor er bl.a. muliggjort af bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

(Visited 133 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 24 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner