20 millioner kroner til nye maritime klimaprojekter

0
Foto: EUDP

Et bredt politisk flertal har netop søsat en maritim eksportpakke, der blandt andet indeholder knap 20 millioner kroner til nye energiprojekter.

Så er der godt nyt til maritime innovationsprojekter på bedding. En ny pulje på 19,4 millioner kroner skal fremme nye maritime udviklings- og demonstrationsprojekter og implementering af nyudviklede, ikke markedsmodne grønne klimaløsninger til skibe og havne.

EUDP indkalder ansøgere til puljen, der er åben fra midt-juni med frist den 3. september 2021. Midlerne i puljen er udbudt som en særpulje under den generelle indkaldelse for ansøgere til EUDP, der rummer flere andre særpuljer samt en generel pulje på i alt 250 millioner kroner.

”Det er EUDP’s bestyrelse, der træffer beslutning om, hvilke projekter, der skal modtage støtte. Derfor håber vi på at se mange ansøgere til den maritime pulje, så vi får alle gode kræfter i spil i arbejdet med at indfri den maritime sektors klimamålsætninger,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Læs også: Se videoen – Hvad er CO2-lagring og hvordan foregår det?

FN’s søfartsorganisation, International Maritime Organisation, vedtog i 2018 en klimastrategi, der forpligter skibsfarten til senest i 2050 som minimum at halvere de samlede drivhusgasudledninger i forhold til 2008.

”Siden 1990 er CO2-udledningen fra den nationale skibsfart faldet med 40 procent, blandt andet på grund af driftsoptimeringer på de enkelte skibe. Vi ved med andre ord – blandt andet fra Det Blå Danmarks klimapartnerskab – at der er mange gode initiativer i gang for at reducere klimaaftrykket fra den maritime sektor. Den nye pulje skal være med til at give branchen øget vind i sejlene mod fremtidens mål,” siger Anne Grete Holmsgaard.

Den maritime pulje udmøntes sammen med tre andre særpuljer, der kan søges på lige vilkår med de 250 mio. kr. i den generelle pulje fra EUDP.

Puljer under indkaldelsen EUDP 2021-II:

  • Generel pulje: 250 mio. kroner
  • Den maritime pulje: 19,4 mio. kroner
  • Power-to-X: 8 mio. kroner
  • CO2-lagring i Nordsøen: 197 mio. kroner
  • Grøn procesenergi: 68,6 mio. kroner

EUDP’s puljer er åbne for ansøgere med frist den 3. september 2021.

(Visited 21 times, 1 visits today)

SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv din kommentar!
Skriv dit navn her