mandag, november 29, 2021

Frederikshavn viser miljøvejen med ophugning af borerigge

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Den globale temperatur stiger hurtigere end antaget. Resultaterne i FN’s nye klimarapport viser vigtigheden af initiativer som Recycling City i Frederikshavn kommune, hvor erhvervet tager ansvar for den grønne omstilling blandt andet med miljørigtig ophugning af borerigge.

- Advertisement -

I går udkom FN’s Klimapanel med deres sjette hovedrapport, som med al tydelighed viser, at vores klima forandrer sig, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at temperaturen stiger hurtigere end antaget. Det er nedslående nyheder, som igen understreger behovet for konkret handling. I Frederikshavn kommune er der fuld fokus på den grønne omstilling med initiativet til Recycling City.

“Forbruget af råmaterialer stiger, affaldsbunkerne vokser sig større, og Co2 udledningen er alt for høj. Derfor har vi i Frederikshavn Kommune lavet en strategi, der hedder Recycling City, hvor vi har fokus på at omdanne affald til nye råvarer og produkter. Det sker gennem erhvervssamarbejder, hvor virksomheder løser forskellige opgaver i en samlet værdikæde – eksempelvis én virksomhed indsamler affaldet, en anden virksomhed neddeler det, en tredje virksomhed bearbejder det, mens en fjerde virksomhed laver det om til et nyt produkt eller råvare,” forklarer Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Recycling City er en erhvervsudviklingsstrategi, der drives i et tæt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Erhvervshus Nord og Frederikshavn Havn støttet af EU’s Regionalfond. Målet er at skabe en state-of-the-art recycling klynge i Danmark, der håndterer affald på en bæredygtig og miljørigtig måde og omdanner det til nye råvarer og produkter. Det har en kraftig påvirkning på brugen af råmaterialer og udledningen af Co2.

Et helt konkret eksempel på den indsats er den strategiske tiltrækning af det store amerikanske recyclingselskab M.A.R.S, der har etableret sig på Frederikshavn Havn på Europas mest moderne site, specielt lavet til neddeling af store enheder i rene fraktioner med indlagt membran i underlaget og et afvandingssystem, så intet siver ned i undergrunden. Her neddeler M.A.R.S Europe udtjente skibe og borerigge efter alle forskrifter og skal i gang med genanvendelse af Thyra Øst og vest fra Thyrafeltet – den største genindvindingsopgave i Danmarkshistorien. En skærende kontrast til ophugning af skibe på strandene i Bangladesh og Indien, hvor det sker med store konsekvenser for miljø og mennesker.

Læs også: Ny rapport – Havet og temperaturen stiger med uset hastighed

“Vi har i Europa og i særdeleshed Danmark evnerne og kvalifikationerne til at håndtere affald på en optimal måde under hensyntagen til miljø, klima og arbejdsforhold. Det forpligter, og vi vil i Frederikshavn gerne gå forrest og vise verden, at grøn omstilling og erhvervsudvikling kan gå hånd i hånd. Vi skaber job lokalt og reducerer udledningen af Co2 og forbruget af råvarer på globalt plan. Det skrottede stål fra boreriggene kan for eksempel smeltes om til genbrugsstål og erstatter dermed udvindingen af råmaterialer til nyt stål, som er en meget udledningstung proces,” siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

FN’s klimarapport fastslår, at vi skal forvente, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede i næste årti vil overskride 1,5 grader, som det internationale samfund ellers er enige om er den første smertegrænse for forandringerne. Det er ti år tidligere, end man før har regnet med.

For at skabe de store forandringer, som rapporten ansporer til, kræver det handling fra erhvervslivet, der skal gøre den grønne omstilling til en bæredygtig forretning. I Recycling City har man fokus på at fremme kommercielle genbrugsvirksomheder, der håndterer affald som fx stål, plastik og glasfiber fra udtjente vindmøller. Alene inden for de næste 20 år skal der deponeres 1,5 millioner tons glasfiber fra vindmøllevinger. Og der er hvert år 20.000 ton landbrugsplast og trawl i Jylland, som også deponeres.

“Ligesom det skrottede stål fra M.A.R.S smeltes om til genbrugsstål, der kan bruges i nye konstruktioner, kan affaldsplast omdannes til nye produkter, og der er også stort fokus på neddelingen og genanvendelsen af glasfiber. Det arbejde har Recycling City fokus på og ønsker sammen med virksomhederne at skabe hele værdikæder, der kan omdanne plast og glasfiber til nye højværdi produkter. Det arbejde er i fuld gang med mange spændende erhvervssamarbejder, og vi byder alle virksomheder med en bæredygtig forretning velkommen i Recycling City,” slutter Thorbjørn Stenholm, der er erhvervskonsulent i Erhvervshus Nord og projektleder på Recycling City.

(Visited 150 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner