torsdag, december 2, 2021

Grønt fremskridt – Danmark importerer færre fossile brændstoffer

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark importerede næsten 40 procent mindre kul i første halvår i år sammenlignet med første halvår i 2020. De danske havne er knudepunkter i den grønne omstilling.

- Advertisement -

De danske havne viser for andet år i streg rekordlave tal i importen af kul, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I det forgangne halvår importerede Danmark via havnene 39 procent mindre kul, end det var tilfældet i samme periode i 2020. Yderligere er importen af mineralske olieprodukter og råolie også faldet siden sidste år.

Importen af træ i første halvår af 2021 er derimod steget med 53,7 procent sammenlignet med 2020.

Også godsomsætningen i kategorien ”stykgods i øvrigt”, der blandt andet omfatter fragtning af vindmøller, er steget med 32,4 procent, ifølge Danmarks Statistiks SKIB72-datasæt.

Det er Esbjerg Havn, der som Europas førende havn for udskibning af havvindmøller, står for størstedelen af denne kategori.

Ændringerne i de to ovenstående kategorier peger i retning af, at Danmarks energiforbrug fortsat bliver grønnere, lyder det fra brancheorganisationen Danske Havne.

”Udviklingen i de forskellige godstyper på havnene fortæller os, at Danmark er godt i gang med omstillingen væk fra fossile brændstoffer i retning af grønne brændsler, men der er stadig lang vej endnu,” siger Danske Havnes direktør, Tine Kirk.

“De danske erhvervshavne er knudepunkt for skib, lastbiler og jernbane. Når man sammenholder det med den store godsomsætning indenfor energiområdet – der både dækker over olie, kul og vindmøller, er det tydeligt, at de danske havne har en nøglerolle at spille i den grønne omstilling af transportsektoren. Når det kommer til nye grønne brændstoffer, også betegnet Power-to-X, er der ikke tvivl om, at de danske havne naturligt vil indgå i den værdikæde, enten som ramme om produktion eller levering af de nye grønne brændstoffer til både skibe og lastbiler. Hvad der skal til for at kunne indfri den ambition på de danske havne, har vi sammen med Dansk Energi udboret i vores fælles grønne havnestrategi for Power-to-X,” siger Tine Kirk.

(Visited 38 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner