tirsdag, oktober 19, 2021

Efterlyser klimaplan for hele transporten

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Biogas er ikke vejen frem for den tunge lastbiltransport, mener Klimarådet i ny rapport, som snarere satser på grøn eldrift og fremtidige elveje med luftledninger som i S-tog

- Advertisement -

I ny analyse, som udkommer i dag, anbefaler Klimarådet, at der udarbejdes en klimaplan for hele transporten. I rapporten ”Veje til klimaneutral lastbiltransport” anbefaler Rådet næsten udelukkende eldrift til lastbiler og ser bort fra bl.a. biogas i den tunge transport. Især for de tungeste lastbiler mener Klimarådet, at en høj CO2-afgift for det bedste middel. Så slipper man for at vælge teknologi straks og kan være åben overfor kommende teknologier.

Udover fremtidig grøn batteridrift til lastbilerne anbefaler Klimarådet brug at såkaldte elveje. De kan løse batteriernes udfordringer med rækkevidden, hvis de udbredes i Europa. Og hvis mange bruger elvejene, kan den løsning være lige så billig som de batteridrevne lastbiler. På en elvej kan lastbilerne få strøm via kabler, som man kender det fra S-tog i København eller tidligere fra sporvogne.

Vognmandsorganisationen DTL er enig i, at afgiftspolitikken bør lægges om og fokusere på CO-afgifter: – Men transportbranchen er international, og man bliver nødt til at omstille og regulere branchen med et internationalt perspektiv. Ideelt set bør man regulere sektorens omstilling på internationalt niveau for at sikre lige konkurrencevilkår, siger Erik Østergaard, som gør opmærksom på, at lastbilernes CO2-udslip udgør under fire procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Klimarådet går ikke ind for biogas i den tunge vejgodstransport, eftersom der ikke er nok bæredygtige biomasseressourcer på europæisk plan til for alvor at drive den tunge vejgodstransport, samtidig med at der også kan blive hårdt brug for biogassen andre steder. Heller ikke brint er en løsning. Den er i dag for dyr i brug.

Rådet anbefaler således en afgiftsreform, hvor diesel i 2030 beskattes med 1.500 kr. pr. ton CO2, og kørselsafgifter afspejler de øvrige eksternaliteter så som uheld og støj. Det vil kunne øge prisen på fossil diesel med ca. 0,75 kr. pr. liter eksklusive moms, svarende til en prisstigning på knap 10 pct.

(Visited 69 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner