søndag, januar 23, 2022

Havnene skal huse store Power-to-X anlæg

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Danske Havne og Dansk Energi foreslår i dag en årlig pulje på 100 mio. kr. hvor havne kan søge om støtte til infrastruktur til levering af grønne brændsler. Samt 4 mia. kr. til stor Power-to-X kickstart, så Danmark kan blive kerneoperatør inden for PtX.

- Advertisement -

I dag har Danske Havne og Dansk Energi foretræde for Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg og foreslår bl.a. en pulje på 100 mio. kr. til udbygning af havne til grøn infrastruktur til grønne brændsler samt støttemidler på fire mia. kr. til kickstart af PtX, så danske PtX-projekter inden for tung vejtransport, skibe og fly bliver besluttet i 2022 og lægger sporene for den danske PtX-indsats frem mod 2030

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk siger: ”Power-to-X (PtX) er en afgørende teknologisk løsning til produktion af grønne brændsler som brint, metanol, ammoniak og kerosen, som kan erstatte fossilt forbrug i industri og i den tunge transport til vands, til lands og i luften. PtX-processen kan med skabelsen af grønne brændsler bidrage til at opfylde det danske 70 procent klimamål i 2030 og levere et markant bidrag til Danmarks og EU’s klimaudfordringer og ønsket om CO2 -neutralitet i 2050.”

Skibsfart i danske farvande udleder årligt ca. 8-9 mio. ton CO2 og udgør dermed omkring en procent af de globale udledninger fra skibsfarten. I 2050 vurderes det, at grønne brændsler fra Power-to-X (PtX-processen) kan udgøre to tredjedele af de globale skibsbrændsler samt en femtedel af brændsler til vejtransport.

Fra Danske Energi udtaler branchechef, Martin Dam Wied: Danske havne udgør en central og vigtig infrastruktur i forhold at indføre nye grønne brændsler i skibsfarten. Derfor er havnene samtidig et potentielt og oplagt sted for placering af kommende Power-to-X-anlæg, da samplacering giver en række fordele. Det kender vi allerede. I fremtiden skal havnene bare levere grønne brændsler, fremfor de fossile som leveres i dag. Det er på alle måder attraktivt på den måde at slå flere fluer med ét smæk”

Og Tine Kirk tilføjer: Danmark har alle muligheder for at blive en kerneaktør inden for udviklingen af den nye PtX-teknologi i Europa. Vi har adgang til billig grøn strøm, offshorevind-teknologier, god geografisk placering, et energisystem i verdensklasse og et integreret system til at levere grøn brint til vores nabolande. Samtidig har vi globalt førende virksomheder og havne, der har ambitioner og visioner til at drive udviklingen inden for PtX. Desuden har vi en stærk tradition for at finde gode løsninger i fællesskab og på tværs af sektorer.”

Støtten skal gives til værdikædeprojekter, hvor der er produktion, infrastruktur og efterspørgsel, som løbende kan opskaleres.

(Visited 220 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 27 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner