onsdag, december 1, 2021

Sæler contra fiskere

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

I forbindelse med de store nedsættelser af torskekvoten i Østersøen er spørgsmålet om konkurrencen mellem fiskere og sæler dukket op igen.

- Advertisement -

I Østersøen ud for Bornholm må der næste år kun fanges 595 tons torsk. Og flere fiskere har i den forbindelse fremhævet, at sælen i høj grad er medskyldig i nedgangen af bestanden af torsk. Ekstrabladet har derfor fået DTU Aqua til at se på, hvor mange fisk en sæl rent faktisk spiser.

Og svaret er ifølge avisens gennemgang af DTU Aquas oplysninger, at for hver torsk, som fiskerne fanger, bliver en halv torsk taget af sæler.

DTU Aqua citeres her for, at gråsælens fødevalg er forskelligt i Østersøen. I den nordlige del af Østersøen tager sælerne primært sild og brisling, mens torsk kun udgør en lille del af føden, men sydpå tager sælerne meget torsk. Data viste, at størstedelen af sælernes føde ved Christiansø var torsk. En gennemsnitlig gråsæl æder dagligt ca. fem kg fisk og de 900 gråsæler ved Christiansø har et samlet årligt konsum af fisk på omkring 1600 tons. Det vides ikke hvor stor en andel, der er torsk, men den må antages at være væsentligt højere end 10 procent, eftersom undersøgelser viste, at sælerne ved Bornholm havde store mængder af torsk i deres ekskrementer, helt op imod 90 procent, oplyser DTU AQUA, der til avisen bemærker, at tallene kan være meget svingende fra år til alt, efter hvilke føde emner sælerne har tilgængelige.

Omvendt mener andre, at det er det kommercielle fiskeris egen skyld, at det står så skidt til med torsken i Østersøen. Til TV2 Bornholm siger professor i parasitologi, Mara Vang Johansen, at fiskerierhvervet selv er skyld i, at man nu er nødt til at reducere torskekvoten i den vestlige del af Østersøen så markant som 88 procent for at slå ring om torskebestanden. Faktisk mener hun, at reduktionen burde være på 100 procent, fordi torsken er så hårdt presset, og at torskene er så tynde og få, primært fordi fiskerne har fjernet torskens fødekilder, heriblandt brislingen.

Danmarks Fiskeriforening vurderer, at de lave kvoter vil påvirke cirka 150-200 danske fartøjer, som fanger torsk i Østersøen. Det er overvejende små fartøjer, hvor skipperen er ejeren og selv hjælper til med at hive fiskene i land. Kvoteaftalen trækker grundlaget væk uden deres virke.

The post Sæler contra fiskere first appeared on FiskerBladet.

(Visited 6 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner