onsdag, december 1, 2021

DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet består af ni forskere fra landets universiteter.

- Advertisement -

Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udpeget af miljøministeren til at deltage i Danmarks første Biodiversitetsråd. Rådet skal rådgive regering og folketing om natur og biodiversitet.

“Det er jeg meget glad for og beæret over. Jeg er sikker på, at Biodiversitetsrådet kan bidrage til at forbedre den marine biodiversitet, og derudover er det naturligvis ikke uvæsentligt, at DTU og DTU Aqua er repræsenteret i rådet,” siger Karen Timmermann.

Det nye Biodiversitetsråd består af ni medlemmer fra landets universiteter, alle udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet.

“Forskning i marin biodiversitet og relaterede ændringer i økosystemers struktur og funktion er et forskningsområde af stigende betydning på nationalt, internationalt og globalt plan, og DTU Aqua bidrager med de bedste evner til at imødekomme de nødvendige forskningsbehov. Karen Timmermann er en af landets førende eksperter i menneskelige aktiviteters indvirkning på vores kystmiljøer – herunder eutrofiering og klimaændringer – og som sådan er hendes udnævnelse til Biodiversitetsrådet meget passende,” siger Institutdirektør på DTU Aqua, Fritz Köster, om udpegningen af DTU Aquas rådsmedlem.

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan. Opgaven er at bidrage til, at de politiske indsatser hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomi, lovgivning og friluftsliv, som regeringen skriver i pressemeddelelsen.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin kommer Biodiversitetsrådet til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet de kommende år.

Forskerne dækker en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

  • Biodiversitet på land og i ferskvand: Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet, Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet, Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet.
  • Biodiversitet i indre farvande og åbent hav: Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universitet, Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet.
  • Juridiske aspekter af biodiversitet: Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet.
  • Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet: Professor Niels Strange fra Københavns Universitet.
  • Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv: Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet.

Formanden og medlemmerne er udpeget for perioden 2021-2024.

(Visited 29 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner