torsdag, december 2, 2021

Danske sandsugere får bedre konkurrencevilkår

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Uddybningsfartøjer på dansk flag får nu samme vilkår, som udenlandske konkurrerende rederier. Det sker med et nyt lovforslag fra skatteministeren, som i dag er blevet førstebehandlet.

- Advertisement -

Danske skibe, som uddyber havne, holder sejlrender fri og sandfodrer kyster får nu igen mulighed for at konkurrere på lige vilkår med udenlandske konkurrenter.

Uddybningsfartøjerne blev i 2019 ramt af en række den særlige refusionsordning for søfarende på sandsugerfartøjer. Det betød kort fortalt, at det blev dyrere for rederierne at ansætte danske søfolk på skibene og dermed sværere at vinde nye ordrer.

Nu vil skatteminister Morten Bødskov med et lovforslag rette op på tidligere forringelser af den såkaldte refusionsordning. Den positive ændring sikrer lige vilkår for uddybningsrederier og dermed mere fair konkurrence indenfor EU.

“Den maritime sektor er i hård international konkurrence. Derfor er jeg glad for, at vi i dag skal behandle et forslag, der skal bringe støtten tilbage på et niveau, der svarer til tidligere, og som sikrer sandsugere bedre vilkår og fair konkurrence,” siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Det vil få betydning for blandt andre rederiet Rohde Nielsen, som har været ramt af forringelserne:

”Det er meget positivt, at skatteministeren har forfulgt sagen og nu fremsætter et forslag, der retter op på tidligere forringelser af den danske refusionsordning. Det giver bedre vilkår og sikrer, at det fortsat er attraktivt for sandsugerrederier at drive virksomhed fra Danmark,” siger Jeanette Rohde, administrerende direktør for Rohde Nielsen.

Danske Rederier har gennem længere tid arbejdet for, at reglerne og lovgivningen blev ændret, og her er man også glade for skatteministerens beslutning om at en lovændring:

”Det er ofte på marginalerne, man vinder ordrer i denne branche, og derfor betyder det en hel del, hvor store lønudgifter man har til søfolkene. Dansk skibsfart skal gerne være konkurrencedygtige over en bred kam, og det bidrager denne lovændring til, at vi bliver,” siger Danske Rederiers viceadministrerende direktør, Jacob K. Clasen.

Med ændringerne bringes ordningen tilbage på et niveau, der i høj grad svarer til det tidligere rammevilkår.

Konkret består ændringerne i at lempe de danske særregler om ”begrænset fart” for sandsugere, så grundlaget for refusion udvides. Rederier kan fremover opnå fuld refusion, når der udføres søtransportaktiviteter i mindst 50 procent af skibets drift. Endelig forhøjes refusionssatsen fra 35 til 37 procent.

Ændringerne ligestiller hermed langt hen ad vejen danske uddybningsrederier med de øvrige operatører indenfor EU.

(Visited 116 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner