marts 28, 2023 10:06

Styrelse indgår samarbejde om screening af havvindspotentiale i Danmark

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

Populære idag

Foto By & Havn
Gammelt skibskompas fundet på bunden af Københavns Havn
Ny Dana-koncept (002)
Kom med ind i visionen for Danmarks nye forskningsskib
cadc36f2-961a-45e2-90fc-01e11cae5abc
Forening beder landsretten om at stoppe projekt Lynetteholm
Stena Line ser frem til endelig at byde flere rejsende velkomne ombord på de to ruter mellem Frederikshavn-Göteborg og Grenaa-Halmstad
Svensk kronekurs får flere danskere til at sejle over Kattegat
katherine-carlyon-VdJ1FVUsoak-unsplash
Voldsomme billeder: 35 tilskadekomne efter skib vælter i skotsk havn

Energistyrelsen skal de næste tre år samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Vind, GEUS og NIRAS om screening og miljøkortlægning for vurdering af havvindspotentialet i Danmark.

Energistyrelsen har igangsat en screening, der skal give det fulde overblik over havvindspotentialet i Danmark. Screeningen skal danne et samlet, opdateret overblik over havvindpotentialet i Danmark og danne grundlag for den langsigtede planlægning af havvind i Danmark. Screeningen skal også vise, hvilke dele af det danske havareal der potentielt kan være særligt sårbart over for storskalaudbygningen af havvind i forhold til natur, miljø og øvrige arealinteresser.

Projektet skal bidrage til et væsentligt forbedret vidensgrundlag for den fremtidige havvindudbygning i forhold til det rent tekniske potentiale. Det kræver en bedre viden om den danske havbund, marin flora og fauna, samt vind- og hydrodynamiske forhold. Projektet skal i den forbindelse undersøge natur- og miljøforhold og de kumulative effekter ved den forventede storskalaudbygning af havvind.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS skal i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi) og DTU Vind bistå Energistyrelsen med rådgivning til projektet.

Arbejdet med projektet finder sted i perioden 2022-25. Projektet bygger videre på eksisterende data og tidligere gennemførte statslige screeninger, men vil give et bedre datagrundlag end tidligere screeninger og samtidig dække hele havarealet.

I den politiske delaftale til Finanslov 2022 Investeringer i et fortsat grønnere Danmark blev der for perioden 2022-2025 afsat midler til et projekt, der skulle sikre det nødvendige datagrundlag og understøtte den langsigtede planlægning for og beslutninger om udbygning af ny storskala havvind.

Projektet er forankret i Energistyrelsen, som i 2022 sammen med GEUS påbegyndte en overordnet geologisk kortlægning af den danske havbund, der er afgørende for vurdering af hvorvidt et område er egnet til opstilling af havvindmøller. Den geologiske kortlægning rapporteres løbende og endeligt i 2024 vil således være central for den samlede screening af havvindspotentialet, der afrapporteres endeligt i 2025.

Energistyrelsen vil nedsætte en følgegruppe for arbejdet med deltagelse af de statslige myndigheder med interesse for aktiviteter på havet. Der bliver desuden nedsat en interessentgruppe, hvor relevante interesseorganisationer bliver inddraget.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Populære denne uge

katherine-carlyon-VdJ1FVUsoak-unsplash
Voldsomme billeder: 35 tilskadekomne efter skib vælter i skotsk havn
Express 5 er meget tæt på at være færdig - alligevel kan tidsplanen ikke overholdes, så færgen kan sættes ind i påsketrafikken på Bornholm
Afrejst: Nu kommer verdens største hurtigfærge til Danmark
Foto By & Havn
Gammelt skibskompas fundet på bunden af Københavns Havn
Illustration Maersk
Maersk afslører: Sådan skal nye zero-emissions containerskibe se ud
Foto By & Havn
To bevaringsværdige skibsvrag fundet nær Lynetteholm

Relaterede artikler