marts 28, 2023 04:57

Kongeriget rundt – Årets søopmålingstogter er fastlagt

Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm (forrest). Foto: Lars Hansen / Søopmålingen
Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm (forrest). Foto: Lars Hansen / Søopmålingen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

Populære idag

Foto By & Havn
Gammelt skibskompas fundet på bunden af Københavns Havn
Ny Dana-koncept (002)
Kom med ind i visionen for Danmarks nye forskningsskib
cadc36f2-961a-45e2-90fc-01e11cae5abc
Forening beder landsretten om at stoppe projekt Lynetteholm
katherine-carlyon-VdJ1FVUsoak-unsplash
Voldsomme billeder: 35 tilskadekomne efter skib vælter i skotsk havn
Stena Line ser frem til endelig at byde flere rejsende velkomne ombord på de to ruter mellem Frederikshavn-Göteborg og Grenaa-Halmstad
Svensk kronekurs får flere danskere til at sejle over Kattegat

Direktivet for årets planlagte søopmålinger i Grønland og Danmark, der er udarbejdet af Geodatastyrelsen, er nu klar.

Årets søopmålingstogter i grønlandske og danske farvande er nu fastlagt gennem et direktiv udarbejdet af Geodatastyrelsen i tæt samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Direktivet for danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM (Helsinkikommissionen) ministerrådsmøderne i København i september 2001 og oktober 2013 om genopmåling af hovedgennemsejlingsruterne og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande.

Desuden bliver der med dette års direktiv igangsat opmåling af sejlkorridorer i Nordsøen, som konsekvens af de havområder, der er udlagt som mulige vindmølleparker.

Målet for årets søopmåling er 22.000 kilometer opmålt linje, og de højt prioriterede områder er Vejle Fjord, der skal måles op i tilslutning til den eksisterende opmåling mod syd og indsejlingen til Horsens Fjord. Her er det SOM-bådene, der står for opmålingen.

I Nordsøen skal der opmåles en indre sejladskorridor mellem de kommende vindmølleområder. Der bliver opsamlet oplysninger om såkaldt ”back scatter” enten med side scan sonar eller multibeam. Området bliver målt op i en kvalitet, der som minimum opfylder ordre 1.a i henhold IHO S-44. I forbindelse med opmålingen bliver alle vrag afsøgt og dokumenteret.

I Storebælt, øst for Rute T, den såkaldte Elefantgrund bliver opmålt som en del af den generelle opmåling af danske farvande og i henhold til HELCOM-planen for genopmålingen af Østersøen. Da det kan være nødvendigt for skibstrafikken at afvige fra de faste ruter, er det relevant at have kendskab til dybderne i de områder, der ligger op til ruterne.

Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober og gennemføres med skibe fra Søværnet og Søfartsstyrelsen.

Der bliver gennemført søopmålinger hvert år, og hvert år bliver en endnu et område af de danske og grønlandske farvande minutiøst opmålt og kortlagt. Store dele af havet er endnu ikke opmålt præcist – eksempelvis kan man i Geodatastyrelsens 50-metermodel se, hvordan store dele af de danske farvande har dybdedata, der stammer fra lodskud, altså hvor det kun er et enkelt punkt man kender den reelle dybde på.

Som det fremgår af dybdemodellen er der stadig store områder, der mangler at blive præcist målt op, og med 65000 årlige passager af fragtskibe i danske farvande, er det langt fra uvæsentligt at have et tilstrækkeligt datagrundlag. Både af åbenlyse årsager som sejlads- og navigationssikkerhed, men også med henblik på at levere tilstrækkelig data til at skibene kan planlægge deres sejladser på en mere CO2-besparende måde.

I dag måler man med flerstråleekkolod (multibeam), der dækker en større del af havbunden, så man kan danne et mere præcist billede af dybderne.

FAKTA:

  • Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i danske og grønlandske farvande.
  • Direktivet er udarbejdet i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.
  • Opmålingen foretages med Forsvaret og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer.
  • Den sammenlagte sejladssæson strækker sig fra marts til oktober.
  • HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission) er en mellemstatslig kommission, som styrer og administrerer beskyttelsen af det maritime miljø i det baltiske område.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Populære denne uge

katherine-carlyon-VdJ1FVUsoak-unsplash
Voldsomme billeder: 35 tilskadekomne efter skib vælter i skotsk havn
Express 5 er meget tæt på at være færdig - alligevel kan tidsplanen ikke overholdes, så færgen kan sættes ind i påsketrafikken på Bornholm
Afrejst: Nu kommer verdens største hurtigfærge til Danmark
Foto By & Havn
Gammelt skibskompas fundet på bunden af Københavns Havn
Illustration Maersk
Maersk afslører: Sådan skal nye zero-emissions containerskibe se ud
Foto By & Havn
To bevaringsværdige skibsvrag fundet nær Lynetteholm

Relaterede artikler