september 21, 2023 11:43

Sisse Andreasen

Her er fremtidens alternative brændstoffer

Den grønne omstilling kræver nye løsninger og ændringer på mange områder, ikke mindst i forhold til brugen af brændstoffer i skibsfart. Spørgsmålet er ikke længere,

Oliefilter er et grønt skridt på vejen

GreenOil Standards oliefilter vinder langsomt, men sikkert indpas som en grøn erstatning for de traditionelle olieseparatorer. I en branche, der er kendt for en vis