februar 4, 2023 22:10

Uddannelse & Forskning

Femern-entreprenør retter blikket mod FGU-elever

Femern Link Contractors, FLC, skal uddanne 470 lærlingeårsværk på Femern Bælt-projektet, og entreprenørkonsortiet ser store muligheder i at uddanne unge fra Forberedende Grunduddannelse, FGU. 23-årige

Fælles front for flere skibsassistenter

Kampen for at tiltrække flere danske unge til skibsfarten får nu rederier og fagbevægelse til at gå sammen og tilbyde en mere alsidig uddannelse til