1: Opdater banner billede

Log ind på https://maritime.direct/wp-admin og tilføj en ny artikel.

Sæt banneret som Featured Images.

Giv artiklen en titel (den bliver ikke brugt nogen steder, kun i backend)

Sæt kategorien til en af Newsletter kategorierne, afhængig af hvor i nyhedsmail’en banneret skal placeres.

2: Opdater link

Gå ind på Pretty Links

Find det pretty link som hører til det banner du lige har lagt op, de er navngivet “Newsletter” + placering.

Klik på det og rediger “Target URL”.

Klik gem 🙂

Det er det!

Hvis du har brug for hjælp så kontakt: nini.mawi@gmail.com