juli 5, 2022 09:22

CO2

Personsikker brandslukning til søs

Brand om bord hører til blandt de værste scenarier, der kan opstå til havs. Dansk brandslukningssystem, som er personsikkert, kan redde menneskeliv og sikre hurtig

ETS kan blive trædesten mod CO2-neutralitet

EU’s kommende regulering af CO2-udledningen fra blandt andet skibsfarten kan blive vigtig for at komme videre med global regulering. Hvordan systemet indrettes, er dog helt