august 8, 2022 15:35

Det Internationale Energiagentur

Energiagentur forventer globalt øget olieforbrug

Det Internationale Energiagentur (IEA) har øget sine prognoser for den globale olieefterspørgsel i 2021. Det skriver agenturet i sin månedlige rapport. Det Internationale Energiagentur (IEA)