maj 20, 2022 09:13

Forsvarsministeriet

Esbjerg Havn kan blive nyt knudepunkt for NATO

USA har vist interesse for at bruge Esbjerg Havn som knudepunkt for deployering af allierede styrker til Østersøområdet og Baltikum. Forsvarsminister Morten Bødskov besøger i

Ny særlig rådgiver ansat i Forsvarsministeriet

Jakob Eldrup Lauesen er blevet ansat som ny særlig rådgiver for forsvarsministeren. Forsvarsministeren, som er øverstbefalende for blandt andet den danske flåde, har fået en

Nye patruljeskibe kan sikre danske arbejdspladser

Danske patruljeskibe kan styrke danske virksomheder i forsvarsindustrien. Melding modtages positivt af Dansk Metal. Forsvarsminister, Trine Bramsen, har netop sammen et bredt flertal i Folketinget

Danmark skal have ny skibstype til Søværnet

Søværnet skal have nye patruljeskibe, der vil kunne løse langt flere typer af opgaver end de nuværende. Derfor igangsætter forsvarsministeriet nu et udviklingsprojekt af den