august 16, 2022 00:04

Frederikshavn Kommune

Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har igangsat en høring for miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Høringen kommer til at køre over sommeren. Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har