marts 31, 2023 10:54

Olie

Danmark gør klar til at lukke for oliehanerne

Stoppet for indvinding af olie og gas i Nordsøen i 2050 rykker et skridt nærmere, når Folketinget torsdag den 28. oktober førstebehandler lovforslaget, der sætter