maj 22, 2022 03:31

Storstrøm Bridge Joint Venture

Nu sejles pylonfundamentet ud i Storstrømmen

Søndag morgen begyndte prammen Boabarge 34 at sejle pylonfundamentet til den ny Storstrømsbro ud for at blive sænket. Vejdirektoratet og entreprenøren, SBJV, har gennem en