mandag, november 29, 2021

Dansk Energi: Efteråret skal skabe klarhed om grøn energi

POPULAR TODAY

News directly to your inbox

SUBSCRIBE

Dansk Energi roser regeringen for at have fokus på hastighed i sit klimaprogram. Hvis vi skal ud i overhalingsbanen på vejen mod klimamålet i 2030, skal politikerne hurtigt træffe ambitiøse beslutninger om grøn skattereform, Power-to-X og udbygning af vedvarende energi, lyder det fra brancheorganisationen.

- Advertisement -

Regeringen har lanceret sit årlige klimaprogram. Dansk Energi glæder sig især over regeringens udmelding om, at Danmark senest i 2025 skal have truffet alle beslutninger, der er nødvendige for at nå 70 procent CO2-reduktion i 2030. Her er rækkefølgen på de politiske beslutninger vigtig, og det begynder nu med ambitiøse beslutninger om en grøn skattereform, udbygning af vedvarende energi samt Power-to-X.

“Det er godt, at regeringen har fremlagt en køreplan. Her er rækkefølgen vigtig. Vi skal have fokus på skat for at skalere de grønne løsninger. Privatkunderne har brug for at vide, hvad en varmepumpe koster i fremtiden for at kunne investere. Industrien har brug for et klart signal for at vælge grønt frem for kul og gas. Og energisektoren skal hurtigt have vished om, hvornår og hvor hurtigt efterspørgslen på de grønne løsninger stiger, så investeringerne bliver foretaget i rette tid,” lyder det fra administrerende direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard.

“Frem mod 2030 skal vi fordoble vores elforbrug, og det kræver en massiv udbygning af grøn energi – både på land og til vands. I øjeblikket går det alt for trægt med at få etableret vindmøller og solceller. Hvis ikke man politisk gør noget ved det, er jeg bekymret for, at udbygningen af vedvarende energi ikke kan følge med elektrificeringen af transport, opvarmning og industri samt efterspørgsel på strøm til Power-to-X-brændsler til fly og skibe,” siger han.

Dansk Energi understreger vigtigheden af, at rammevilkårene for Power-to-X kommer på plads hurtigst muligt, så Danmark kan udnytte sit erhvervspotentiale. Her er det afgørende, at de kommende strategier for CCS/U og Power-to-X har et sigte helt frem til 2050, så man får mest værdi ud af den biogene CO2. Derfor er det også godt, at regeringen med klimaprogrammet ser et stort potentiale for at fange CO2’en fra biomasseværkerne og få det i spil til at skabe grønne Power-to-X-brændsler eller opnå negative reduktioner gennem lagring.

Læs også: Regeringen fremskynder klimaindsatsen med køreplan til ny

“Fangst, lagring og anvendelse af CO2 er nødvendige våben i klimakampen. Vi skal sikre, at vi får fanget CO2’en fra de store biomassefyrede anlæg og brugt CO2’en, hvor den giver størst værdi. CO2’en kan lagres, men man bør bestemt også få den i spil i dansk produktion af Power-to-X-brændsler, der kan gøre tung transport fossilfri,” siger Lars Aagaard.

I sommer indgik regeringen med et bredt udsnit af Folketingets partier en aftale, som udgjorde den første del af en samlet CCS/U-strategi. Aftalen indeholder en række overordnede principper for lagring af CO2 i Danmark.

Dette efterår forventes regeringen at fremlægge anden del af CCS/U-strategien. Desuden ventes en strategi for Power-to-X samt den første delrapport fra ekspertgruppen for grøn skattereform.

(Visited 6 times, 1 visits today)
- Advertisement -

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her

POPULAR THIS WEEK

RECENT COMMENTS

Related articles

(Visited 23 times, 1 visits today)

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement på magasiner